Schoorsteenvegen

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u terecht in de regio:

Emmen: Kor en Karin Fidder  06-17787585
www.korfidder.nl

Emmen: Anjo van der Meij 06-23762532  Gespecialiseerd in rieten daken.

Valthe: De Hondsrug 06-37373504
www.schoorsteenvegerdehondsrug.nl

U kunt hiervoor ook ASPB (algemene schoorsteenvegers patroon bond) raadplegen www.schoorsteenveger.nl

Schoorsteenbrand

Veeg jaarlijks minstens 1 maal en voorkom dit……..

Bij het stoken van hout-, olie- of kolengestookte kachels komen onverbrande deeltjes vrij die zich hechten aan de wand van het stookkanaal. Smoort u uw kachel te veel, stookt u te nat hout, of is er condensvorming doordat de schoorsteen niet goed op bedrijfstemperatuur komt, dan ontstaat er een teerachtige aanslag, ook wel creosoot genoemd, in het rookkanaal.

Creosoot is zeer brandbaar en ontbrandt bij een temperatuur van ca. 500 graden Celsius. Als u de kachel of open haard stookt, is deze temperatuur zo bereikt en vliegt het creosoot in brand.

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het kanaal. Het kanaal of de pijp wordt gloeiend heet. Soms zijn aan de buitenkant vlammen en vonken te zien die uit de schoorsteen komen.

Ook vogelnesten kunnen de schoorsteen verstoppen. En daarin schuilt een dubbel gevaar: kans op koolmonoxidevergiftiging en kans op schoorsteenbrand. Met een trekkap of boldraadrooster kunt u voorkomen dat vogels een nest bouwen in de schoorsteen.

Wat moet u doen bij schoorsteenbrand?

Bij schoorsteenbrand kunt u het beste het vuur in de kachel of open haard doven met zand of soda om rook in uw huis te voorkomen. Sluit direct hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer naar de kachel. Verlaat zo nodig de woning en waarschuw eventuele buren. Waarschuw de brandweer (112). “Na” het doven van het vuur ventileert u de ruimte om koolmonoxide vorming te voorkomen.

Blus nooit met water, omdat hierdoor stoom ontstaat die u of het rookkanaal ernstig kan beschadigen. Gebruik bij voorkeur geen poederblusser, omdat hierdoor ook veel schade kan ontstaan.

Hoe kunt u een schoorsteenbrand voorkomen?

Zorg ervoor dat uw schoorsteen minstens één keer per jaar wordt geveegd. Dat kunt u zelf doen of laten doen door een schoorsteen veegbedrijf. Stook met hout wat voldoende gedroogd is! Droog hout betekent dat het sap van de boom gedroogd moet zijn. Gekloofd hout moet zeker 2 zomers liggen om voldoende te drogen. Het vochtgehalte moet beneden 20% vocht zijn. Meters om dit te kunnen bepalen zijn verkrijgbaar.
Stook zoveel mogelijk op bedrijfstemperatuur. Dwz dat de buistemperatuur vlak boven de kachel tussen 110 en 275 graden Celsius is.
Zorg ook voor voldoende trek in de schoorsteen. Een zogenaamde trek- of coltkap op de schoorsteen kan daarbij helpen. Laat uw schoorsteen regelmatig controleren op scheuren, lekkages en verstoppingen.

 

Hoe bent u verzekerd?

Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand kunnen aantonen dat uw schoorsteen geveegd is. Vaak wordt er een expert gestuurd om uw rookkanaal te controleren. Dit zal aan de huidige veiligheidseisen moeten voldoen. (zie polisvoorwaarden).

Rookmelders:

Rookmelders mogen in geen enkel huis ontbreken, wilt u extra zekerheid dan is de aanschaf van een CO-melder de moeite waard. Heeft u een woning met meerdere verdiepingen hang dan op iedere etage een rookmelder, een goede plaats is bovenin het trapgat, in de hal en de cv ruimte. Hel alarm moet vooral goed hoorbaar zijn in slaapvertrekken.

Let erop dat een rookmelder hoog hangt, omdat rook omhoog gaat, maar een koolmonoxide melder.. moet laag hangen omdat dit "zwaar" is en dus lager bij de grond blijft hangen. 

Vergeet niet om regelmatig de melder te testen!